עלמה 7- ערר (ירושלים) 112/17 קלאוס נ’ הועדה המקומית לתכנון ובניה ירושלים [פורסם בנבו]