ערר (ירושלים) 326/16 אייזנמן נ’ הועדה המקומית לתכנון ובניה הראל [פורסם בנבו] מיום 26.10.16: