עת”מ (ירושלים) 59637-02-16 זיזי נ’ הועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז ירושלים [פורסם בנבו] מיום 11.07.16: