עת”מ (ת”א) 22606-03-16 בן דור ואח’ נ’ הועדה המקומית לתכנון ובניה רמת גן [פורסם בנבו] מיום 28.07.16: