רמבן 59- ערר (ירושלים) 137/16 הועדה המקומית לתכנון ובניה ירושלים נ’ פוגל ואח’ [פורסם בנבו]