top of page

תחומי התמחות

הנושאים בהם נוכל לעזור לכם

Construction

תכנון ובניה

המשרד עוסק בליווי משפטי של הליכי תכנון וייזום תכניות בנין עיר ובקשות להיתרי בנייה, החל משלב הרעיוני, עובר באישור תכניות והבקשות, וכלה בשלב הבניה המכירה והרישום. ייצוג מתנגדים להיתרי בנייה ותכניות. כולל שיתוף פעולה עם מתכננים, אדריכלים, שמאים ויועצים, וייצוג וליווי בפני מוסדות התכנון וועדות התכנון, ועדות ערר, עתירות מנהליות והליכים שונים בפני גופים מנהליים ובתי המשפט.

ענייני תכנון ובניה שונים ופרויקטים לדוגמה בהם עוסק ועסק משרדנו בשנים האחרונות: ייצוג דיירים בשכונת עין כרם בהתנגדות לתכנית יזמית לפיתוח לא מבוקר ; ייצוג דיירים בשכונת מעלות דפנה, כנגד שינוי תכנית פוגענית ; ייצוג עשרות דיירים מול היזם בקשר עם מחלוקת על רישום זכויות ושימוש   בזכויות   בניה ; החלטות תקדימיות בנושאי היטל השבחה.

טהון - פינוי בינוי

מקרקעין ונדל"ן

המשרד מוביל פרויקטים גדולים בנייה של יזמים ובלנים, קבוצות רכישה, ופרויקטים של תמ"א  38  ופינוי  בינוי  ומלווה  מספר רב של עסקאות תמ"א, פינוי ובינוי בשלבים שונים מול החברות הגדולות במשק בתחום זה. לאורך השנים טיפל המשרד בפרויקטים רבים ומורכבים, במסגרתם נבנו אלפי יחידות דיור, מבני תעשיה, משרדים ומרכזים מסחריים. הטיפול בפרויקטים כולל השגת ההסכמים הנדרשים בקשר עם הקרקע בשלב הראשוני, דרך הליכי תכנון בקרקע ועד לשלב סופי של בניה ומכירה, ולרבות ביצוע כל ההתקשרויות המשפטיות, קידום ההיבט התכנוני, טיפול בכל ההסכמים הנדרשים, וכן טיפול בכל ההיבטים המיסויים, לרבות הופעה בוועדות ערר ובבתי משפט בקשר לפרויקטים.

Wrecking-Building

התחדשות עירונית

פנוי בינוי ותמ"א 38 - המשרד הוא מהמשרדים המקצועיים והמובילים בירושלים בתחום תמ"א 38, וההבנה והידע המפליגים בתחומי התכנון והבניה מחד המקרקעין מאידך יוצרים סינרגיה מנצחת. המשרד מייצג יזמים ודיירים ברחבי העיר וגם מחוצה לה בקשר עם קידום תכנון, חידוש והרחבת מבנים לפי תכנית המתאר הארצית 38 ועל פי התכנון העירוני הנגזר ממנה ועל פי כל החוקים המשלימים בתחום המקרקעין והמיסוי.

Speaking with the Judge

לטיגציה

מקרקעין ומסחרי- למשרד ניסיון עשיר בליטיגציה בתחומי המקרקעין השונים, בכל הערכאות, לרבות:, עתירות מנהליות, תביעות העוסקות בסכסוכי קניין ובירור זכויות קניין, תביעות שמקורן ביחסים חוזיים בתחום המקרקעין לרבות תביעות כספיות, תביעות פינוי וסילוק יד, תביעות לפירוק שיתוף במקרקעין, הליכי הפקעה ופיצוי בגינם לרבות הליכי בוררות והליכי גישור ופישור וכן ליטיגציה מסחרית, בכל בתי המשפט והערכאות השונות. ייצוג חברות, יזמים, קבלנים, ולקוחות פרטיים בהליכים משפטיים בכל הערכאות בנוגע לסכסוכי קניין במקרקעין, סכסוכים מסחריים, חוזים ובתים משותפים.

 Scales of Justice

בוררות

בוררות -  עו"ד אורי לומברוזו ועו"ד אורי בנקי משמשים כבוררים מוערכים, בסכסוכים מסחריים ותכנוניים.

Stocks and Trading Screen

משפט מסחרי

ייעוץ וייצוג משפטי לחברות ועסקים.

Open Field

הקצאות

משרדנו מתמחה בתחום הקצאות, לרבות ליווי וייעוץ לגופים אשר מבקשים את ההקצאות, בהליכי טרום ההקצאה, ייצוג משפטי בהתנגדויות החל משלב ועדת ההקצאות דרך הערכאות השונות וכלה בבית המשפט העליון.

Government Building

משפט מנהלי

ייצוג הלקוח כנגד הרשות המבצעת, ובכללה משרדי ממשלה ועיריות.

bottom of page